W3.CSS
  รายการอาหาร
ผัดผักเหลียงใส่ไข่
ปลากะพงนึ่งมะนาว

ปูนึ่ง
ยำสาหร่ายทะเล

เส้นหมี่ลวกแกงปู
หอยมรกตเผา

หมูฮ้อง
ยำปลาหมึก

เบือทอด(หญ้าช้องนาง)
กุ้งมะขามเปียก

กุ้งมังกรผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
หอยมรกตคั่วกลิ้ง

หอยกันทอดกระเทียม
ปูนิ่มทอดกระเทียม

  ไชโยรีสอร์ท
  อัตราการแลกเปลี่ยน